Polityka prywatności BSGo

 

 1. Aplikacja BSGo (dalej zwana też: ”BSGo”) to aplikacja mobilna umożliwiająca korzystanie z usług bankowych na urządzeniu mobilnym.

 2. BSGo wyprodukowana została dla Klientów Banku Spółdzielczego (Bank) przez Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem BSGo, sprawdź czy bank obsługujący Twój rachunek świadczy usługi z jej wykorzystaniem.

 3. Pobierając, instalując i uwierzytelniając się w aplikacji BSGo akceptujesz niniejszą Politykę prywatności oraz zobowiązujesz się do przestrzegania regulacji Banku dot. świadczenia usług z wykorzystaniem aplikacji mobilnej BSGo.

 4. Podmiotem świadczącym usługi bankowe przy użyciu BSGo oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług bankowych drogą elektroniczną, przy użyciu BSGo, jest Bank Spółdzielczy prowadzący rachunek osoby (Klienta Banku), która zainstalowała aplikację – użytkownika BSGo.

 5. Dostawca aplikacji nie przechowuje żadnych danych związanych z aplikacją mobilną BSGo ani usługą świadczoną przez Bank za pomocą Aplikacji, w szczególności żadnych danych osobowych osób, które zainstalowały aplikację BSGo.

 6. Aplikacja BSGo nie przechowuje na urządzeniu mobilnym żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji BSGo ani danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie Banku, ani danych Klienta Banku dostępnych po zalogowaniu do aplikacji BSGo W celu realizacji usługi przy użyciu BSGo, dane użytkownika BSGo mogą być krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do momentu wyłączenia aplikacji BSGo.

 7. Komunikacja między BSGo, a systemami Banku, prowadzącego rachunek Klienta Banku następuje z użyciem mechanizmów szyfrujących.

 8. Korzystając z aplikacji BSGo zezwalasz na to, by w celu umożliwienia Ci korzystania z usług bankowych, uzyskiwała ona dostęp do:

– pamięci urządzenia mobilnego;

– komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi;

– aparatu fotograficznego;

– informacji o Twojej lokalizacji;

– danych kontaktów. 1. W każdym momencie możesz usunąć aplikację BSGo z urządzenia mobilnego. Nie ma to wpływu na stan Twoich środków na rachunku bankowym ani na działalnie innych aplikacji pozwalających na zdalny dostęp do usług bankowych.

 2. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy o nieinstalowanie BSGo lub usunięcie jej z urządzenia mobilnego.

 3. Asseco Poland S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.

 4. Kontaktując się z Asseco Poland S.A. jako dostawcą aplikacji – na adres e-mail: bsgo@asseco.pl lub zamieszczając opinię o aplikacji BSGo w sklepie internetowym Google Play, AppStore i AppGallery wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Asseco Poland S.A. podanych przez Ciebie danych osobowych – w celu kontaktu i podjęcia działań w związku z reakcją na wysłaną przez Ciebie wiadomość. Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14 przetwarzając udostępnione przez Ciebie dane w zakresie i celu wskazanym w niniejszym punkcie przetwarza je jako Administrator zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 2016r. Szczegółowe informacje jak Asseco Poland przetwarza dane osobowe znajdziesz w Polityce prywatności Asseco Poland S.A. na stronie https://pl.asseco.com/polityka-prywatnosci/

button - przejdź do BSGo
Sprawdź
BSGo JuniorCursor
button - przejdź do BSGo
Sprawdź
button - przejdź do BSGoCursor